Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 110
KURUMSAL  › Özgörev
Özgörev

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından, öz ve kamu kaynaklarınca sağlanan desteklerle yürütülen projelerin, belirlenen esaslar çerçevesinde idari ve mali takibini gerçekleştirmektir.