Avans

En az 1.100,00TL, en fazla 11.000,00 TLtutarında avans alınabilir.

.Alınan avans alış tarihinde itibarenbiray içinde kapatılmak zorundadır.

.Süresi içinde kapatılmayan avanslara geciken her ay için % 2 gecikme cezası uygulanır.

.Aynı kişi bir projedeaçık olan avansını kapatmadan yeni bir avans alamaz. Farklı bir projeden alacaksa da açık avanslarının toplamı 11.000,00 (Onbir bin) TL yi geçemez.

 

 

İlgili Sayfalar

 
AVANS ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
AVANS MAHSUBU (KAPATILMASI) İÇİN GEREKLİ BELGELER