Burs-Yardımcı Personel -Proje Teşvik İçin Gerekli Belgeler

Muhasebe İşlem Fişinden 3 Santez Bilgi Formundan 2 Santez Burs Onay Belgesinden 2 adet doldurulup gönderilmesi gerekmektedir. Evrakları doldururken üzerindeki açıklamalara dikkat ediniz.
 

Belgeler

 
Santez Bilgi Formu
Burs Onay Belgesi
Muhasebe İşlem Fişi