2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)

 • Fatura ( Faturanın arkasına "Piyasa Fiyat Araştırması yapılmıştır" yazılarak, yürütücü tarafından imzalanacaktır.)

 • Firmaya ait (en fazla 15 gün öncesine ait) "Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge"

 • Muayene Raporu

 • Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Teslim alma tarihi irsaliye tarihinde olmalı ve Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı tarihi fatura tarihinde veya önce olmalıdır.)

 • Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağında istenilen tarih ve onay sayısı BAP Biriminden öğrenilecektir.

 • Hizmet alımı yapıldıysa firmaya kaşeletilecek olan "Hakediş Raporu"

 • NOT:

  1. Faturaların"İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi - STZ... Nolu Proje - Sarıyer Vergi Dairesi 481 054 9377"adına kesilmesi gerekmektedir.


  2.Firmalara ödemenin zamanında yapılabilmesi için Faturada Banka ve Şube adı ile birlikte IBAN numaralarının da olması gerekmektedir.

  ÖNEMLİ NOT:
  1- Tüm alımlarda faturanın fakülte/enstitü ayniyat saymanına gösterilmesi ve taşınır işlem fişi düzenlenmesine gerek olmayanlar için faturanın ilgili ayniyat saymanına imzalatılması zorunludur.
  2-Muayene ve Kabul Komisyonu tutanağında yer alan teslim alınış tarihi ve tutanak tarihi aynı ve faturadan önceki bir tarih olmalıdır. Mevzuat gereği teslim alınmayan ve muayenesi yapılmayan mal/mallar için fatura alınamaz.

   

  Belgeler

   
  Hakediş Raporu
  Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (cihaz ve malzeme)
  Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (hizmet)