imkanlar
15
May 2019
Öncelikli Alan Araştırma Projeleri(ÖNAP) Başvuru Çağrısı

Öncelikli Alan Araştırma Proje başvuruları  BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) üzerinden 15.05.2019 ile 30.06.2019(Saat 23:59 a kadar) tarihleri arasında alınacaktır. Proje başvurusu hakkında detaylı bilgi aşağıdadır.

 Bilgilerinize saygıyla duyurulur.  

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biririmi

Öncelik Alanlar Proje Çağrısı 2019

1.            Öncelikli Alanlar

•             Yapay Zeka

•             Malzeme Bilimleri

•             Temel Bilimler

2.            Başvuru dönemi

•             Başvuru Başlangıç Tarihi               : 15.05.2019

•             Başvuru Bitiş Tarihi                         : 30.06.2019 Saat 23:59

•             Başvurular belirtilen tarih arasında, bapsis.itu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

3.            Başvuru Şartları

•             Bu destek programı için başvuru yapacak araştırmacının daha önce en az bir büyük ölçekli projeyi (TÜBİTAK 1001, 1003, AB destekli araştırma projesi veya dengi ) yürütmüş ve başarıyla tamamlamış olması zorunludur. Projeyi destekleyen kurumdan, projenin başarı ile tamamlandığına dair yazının başvuru dosyasına eklenmesi zorunludur.

•             Proje başvurularının, Üniversitemiz bünyesinde ilgili alanda kurulmuş, Uygulama Araştırma Merkezi (UYG-AR) himayesinde yapılması gerekmektedir. İlgili Merkez Müdürü’nün destek yazısının başvuru dosyasında yer alması zorunludur. Temel Bilimler alanında yapılacak başvurularda UYG-AR himayesinde başvurma zorunluluğu yoktur.

•             Projeler azami 2 yıl olarak desteklenecektir.

•             “Yapay Zeka” ve “Malzeme Bilimleri” alanında birer, “Temel Bilimler” alanında en çok 2 adet proje desteklenecektir.

•             Proje azami destek tutarı 1.000.000.-TL dır. Proje Kapsamında; Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Doktora Burs, Post-Doc ve Seyahat kalemlerine destek sağlanacaktır. Proje bütçesi ile ilgili değerlendirme ayrı bir panel tarafından yapılacaktır.

•             Projede belirli bir kapatma şartı bulunmamakla birlikte, projenin beklenen çıktıları başvuru formunda belirtilecek ve Komisyon, projeleri bu kapsamda değerlendirecektir. Proje çıktıları makale, patent, ürün veya bütçesi daha büyük dış kaynaklı bir proje olabilir.

•             Proje başvurusunda taahhüt edilen çıktıların yapılmaması durumunda; proje ekibi 3 yıl süre ile BAP projeleri desteklerinden faydalanamaz.

•             Projeyi diğer kurum ve/veya kuruluşların desteklemesi, değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

4.            Başvuru Dokümanı

•             ÖNAP Başvuru Formu

•             İlgili Merkez Müdüründen alınmış destek yazısı (Temel Bilimler başvuruları için zorunlu değil)

•             Proje yürütücüsü tarafından tamamlanmış proje ait, destekleyen kurum veya kuruluştan alınmış kapatma yazısı.

•             Etik Kurul Raporu (Gerekliyse)

•             Proforma Faturalar veya Teklifler