imkanlar
21
May 2020
Genel Araştırma Projeleri Başvuruları Başladı

Değerli Araştırmacılar;

Bilimsel Araştırma Projeleri 2020 Yılı 1. dönem başvuruları, Genel Araştırma Projesi(GAP) türü  için 28 Nisan-1 Haziran 2020 tarihleri arasında BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

Notlar:
1-)Tüm BAP proje başvurularında; eğer proje Üniversitemiz bünyesinde bir laboratuvarda yapılacaksa veya alınan mal ve malzemeler Üniversitemiz bünyesinde bir laboratuvarda kullanılacaksa İTÜ Laboratuvar Yönetim Sisteminden alınmış “Laboratuvar Kodu”nun başvuru formunun ilgili kısmına yazılması gerekmektedir. Aksi halde proje desteği verilmeyecektir. Laboratuvar kodları İTÜ Laboratuvar Yönetim Ofisi tarafından verilmektedir.

2-) BAP Komisyonunca alınan karar gereğince proje bütçesine 1000 $'a kadar bilgisayar alımı için bütçe yazılabilir. Proje konusu itibariyle 1000$ üzerindeki bilgisayar alımının gerekmesi durumunda proje yürütücüsünün detaylı olarak başvuru formunda  bunun gerekçesini açıklaması beklenmektedir.

3-) Proje başvurusuna başlamadan önce, BAPSİS üzerinde Yardımcı Bilgiler kısmında yer almakta olan  Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ve 2020 Yılı Uygulama Esasları'nın incelenmesi önerilmektedir.