imkanlar

BAP BİRİMİ SORUMLUSU

Behzat ŞENTÜRK
bsenturk@itu.edu.tr

POSTDOC/SGK İŞLEMLERİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Sönmez YILDIZ
Gerçekleştirme Görevlisi
syildiz@itu.edu.tr


İHALE İŞLEMLERİ

 Feray BAY
Bilgisayar İşletmeni
soykok@itu.edu.tr


BAP PROJE HARCAMALARI
Şenay ÇETİN
cetinsenay@itu.edu.tr

Hakan Nabi ŞENSOY
hsensoy@itu.edu.tr

SANTEZ, İSTKA, AB PROJE HARCAMALARI
Devrim AĞCA
dagca@itu.edu.tr

Gamze BAYSAL
gamzebaysal@itu.edu.tr


TÜBİTAK PROJE HARCAMALARI
Serhat ERDEM
serhaterdem@itu.edu.tr

Kadriye DAYAN
kdayan@itu.edu.tr

Ertuğrul ARSLANTÜRK
arslanturk@itu.edu.tr


BURSİYER İŞLEMLERİ

Dilek KAHYA
dilekdemir@itu.edu.tr

Neşe DEMİRCİ
ndemirci@itu.edu.tr


EVRAK KAYIT
Tuğçe KONAK
konakt@itu.edu.tr