YAYIN TEŞVİK

Yayın Teşvik Ödül Sisteminde güncelleme yapılmış olup http://yayintesvik.itu.edu.tr/index.aspx adresinden sisteme ulaşabilirsiniz.